Čekatelské zkoušky

03.04.2016 21:57

I když by to bylo příhodné jako aprílový žertík, tak opak je pravdou. První dubnový víkend se pro 6 členů našeho střediska stal mezníkem, který je ve skautském životě posouvá zas o něco dál. Těchto 6 členů absolvovalo dvoudenní kurz vrcholící v neděli ráno čekatelskou zkouškou, která je měla prověřit, zda zvládají základy práva, vývojové psychologie, hospodaření a zda toto vše dokáží skloubit a vést naše oddíly ve skautském duchu. Precizně připravenou akci, kterou pořádalo sušické středisko Vydří stopa, se nám podařilo úspěšně absolvovat a získat nejen čekatelský odznak s dekretem, ale i získat cenné zkušenosti a navázat přátelské vztahy. Vydří stopě patří obrovský dík za bezchybnou organizaci a nám nezbývá než těšit na další akci, která bude pod jejich taktovkou.

Čekatelský dekret byl udělen bratrům:

  • Ondymu
  • Piškotovi
  • Senťovi
  • Lafounovi
  • Bokačovi
  • Huronovi
Bokačo