Dopis panu starostovi

25.04.2012 08:47

 

   Junák – středisko Jestřáb Pačejov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                  Vážený pan

                                                                                  Miroslav Panuška

                                                                                  starosta obce

                                                                                  Maňovice

 

 

Vážený pane starosto,

 

     24. dubna letošního roku, na svatého Jiří, je Skautský den století a všichni skauti slaví

v letošním roce 100 let založení českého skautingu.

 

Dovolujeme si Vám oznámit, že na počest tohoto výročí naše středisko, oddíl old skautů,

vyčistil a upravil studánku, která je u lesní cesty z Pačejova nádraží do Maňovic na katastru Vaší obce a zároveň jsme se rozhodli převzít nad touto studánkou patronát. Stejným způsobem se staráme již několik let o studánku, která je v Leštině pod kopcem Plesník na katastru obce Pačejov.

Doufáme, že toto  naše rozhodnutí nebude nikomu vadit a že s ním Vy i zastupitelstvo Vaší obce vyjádří souhlas.Těšíme se na další spolupráci s Vámi i Vaší obcí.

 

Se skautským pozdravem

 

                                                                                  Miroslav Žitník

                                                                                  vůdce střediska

 

 

V Pačejově, 24. dubna 2012

Na vědomí : Ing. Vladimír Smolík

                      starosta obce Pačejov