Junák středisko Jestřáb Pačejov - Plán činnosti na r.2010

15.01.2010 18:12

 

Junák středisko Jestřáb Pačejov

Plán činnosti na rok 2010

 

 

Leden

Příprava plesu, zabijačka, tombola

Únor

Společenský ples (společně s OÚ, Sokol, AMK)

Duben

Oslavy Sv.Jiří, Táborový oheň

Květen

Stavění Máje

Červen

Vítání slunovratu (tábořiště Stříbrný potok Lažany), Den dětí  -  AMK+ženy+Sokol (hřiště TJ Sokol)

Červenec

Letní tábor střediska

Srpen

Pouťová taneční zíbava, pomoc při zajištění                 činnosti Rally Agropa

Říjen

Zamykání louky, Lampionový průvod a táborák k           28.10.

Listopad

Přebor střediska v Bowlingu

Prosinec

Příprava Společenského Plesu, Mikulášská nadílka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Středisku je 36 členů, z toho 24 do 18ti let – celoročně pracují 3 oddíly (Chlapecký, Dívčí, Oldskauti).