Poděkování

04.08.2009 18:11

Obec Pačejov

k rukám pana starosty

Pačejov, květen 2009


Věc: poděkování

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
vážení členové rady, vážení členové zastupitelstva,


v minulých dnech se na Vás obrátila naše organizace se žádostí o finanční pomoc v souvislosti s nákupem pozemku, na kterém se pravidelně konají letní skautské tábory našeho střediska a během roku i ostatní akce a který byl v majetku České republiky zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Tento pozemek a vúbec celá oblast, která se nachází v katastru obce Lažany, má pro nás obrovský význam, neboť příští rok tomu bude již 40 let, kdy se na tomto místě konal náš třetí skautský tábor po druhém znovuobnovení činnosti Junáka v roce 1968 a po roce 1989 a po třetím znovuobnovení činnosti Junáka bude letos probíhat jubilejní již dvacátý tábor na tomtéž místě.

O to více nás těší a jsme moc šťastni, že v tomto jubilejním roce, a to i Vaší velkou zásluhou, se náš tábor bude konat na v l a s t n í m pozemku, neboť již proběhla koupě a pozemek je vKatastru nemovitostí zapsán ve vlastnictví našeho skautského střediska Jestřáb. Jsme přesvědčeni, že jsme tímto krokem naplnili odkaz našich skautských předchůdců a učitelů a máme velkou radost, že vlastně už čtvrtá generace do této oblasti jezdí a zúčastňuje se nejen táborů , ale i ostatních akcí.

Chceme Vám tímto dopisem velmi a velmi poděkovat za poskytnutou finanční pomoc, čímž jste určitě pomohli realizovat pozitivní a velice dobrou věc, která se značnou měrou podílí na výchově a formování naší mladé generace.

Ještě jednou Vám všem mnohokrát děkujeme.


S úctou


Miroslav Ž i t n í k
vedoucí střediska