Poslání a cíle

24.11.2009 18:10

Junák – cesta k osobnosti

Východiskem skautingu je přesvědčení, že svět může být skutečně lepší. A že záleží na každém člověku, co pro to udělá. Skauting je projekt, jehož posláním je zlepšovat svět skrze jednotlivé lidi, kterým pomáhá vstoupit na cestu dobrovolného zájmu o vlastní rozvoj i rozvoj nejbližších lidí.

Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství.

 

Skautský zákon:

Skaut je pravdomluvný.
Skaut je věrný a oddaný.
Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.
Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta.
Skaut je zdvořilý.
Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.
Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců.
Skaut je veselé mysli.
Skaut je hospodárný.
Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích.

 

Skautský slib

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:
sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
duší i tělem být připraven pomáhat vlasti a bližním.

Složení slibu mohou věřící skauti zakončit prosbou: K tomu mi dopomáhej Bůh.

 

Skautské heslo:

Buď připraven!

 

 

 

 

 

 

Článek byl čerpán ze stránek www.junak.cz