Pozvánka

23.06.2012 19:56

 

 

Junák, středisko Jestřáb, Pačejov

                                                    P o z v á n k a

                                              Milé sestry, milí bratři,

            dovolujeme si Vás pozvat na  křest  knihy  „Historie skautského hnutí v Pačejově“,

která byla vydána letos na jaře, v roce stého výročí založení českého skautingu.

Křest se bude konat na tábořišti „U stříbrného potoka“ devětadvacátý den měsíce růží cca dvě hodiny před západem slunce v předvečer zahájení 23.skautského tábora našeho střediska. 

Všichni jste srdečně zváni, malé občerstvení zajištěno. Účast v krojích nebo jejich součástech vítána.

 

    Miroslav Žitník – Slavík                                               Jan Vavřička – Tom                                                  

         vůdce  střediska                                                       vedoucí oddílu oldskautú