Vznik republiky oslavili lampionovým průvodem - Klatovský deník dne 3.11.2009

05.11.2009 18:44

Vznik republiky oslavili lampionovým průvodem


Oslavami minulý týden si lidé připomínali vznik samostatného Československa. Vzpomínkové akce probíhaly různě. Na mnoha místech, hlavně ve městech, byly okázalejší, ale i jednodušší a plnily svůj smysl připomenout si historii a tradice našeho národa.

Tak v Pačejově připravili členové místní skupiny Junáka na den 28.10. lampionový průvod. Pro Junák není tento den náhodný datum. Již v roce 1968 se zde konala u příležitosti 50 let vzniku samostatnosti slavnost, na které byl složen první skautský slib. Jako hosté tu tehdy byli plzeňští skauti. Byla také slavnostně zasazena lípa u zdravotnického střediska v Pačejově.

V roce 2008, tedy po čtyřiceti létech, obnovili junáci cedulku na lípě, péči o ní a vzpomněli na zakládající členy skautingu v Pačejově. Při této příležitosti se 27.10.2008 konal lampionový průvod s velkou účastí dětí a občanů. Akce se povedla, a proto se v letošním roce průvod znovu uskutečnil a zase byla velká účast. Zájem byl projeven i do budoucna a je tedy naděje, že se oslava lampionového průvodu stane v Pačejově tradicí.

Sraz účastníků byl u klubovny, to je před OÚ, v 17hodin. Při slavnostním zahájení připomněl pan Miroslav Žitník význam tohoto státního svátku. Děti měly samozřejmě oči jen pro rozsvícené lampiony. U rodičů a ostatních dospělých se při těchto slovech snad zažehla jiskřička vlastenectví, které se z našeho slovníku i srdci jaksi vytratilo. Zúčastnění dospělí a děti, některé i docela maličké, se vydaly ne tou nejkratší cestou na louku pod les, kde byl připraven táborák. Stačilo ho jen zapálit a vybalit buřty na opékání. Jako překvapení čekal na přítomné a hlavně na děti ohňostroj. Byla tma, buřty snědené, ale dětem se domů nechtělo.

I když pačejovská skupina Junáka má ve svém programu poučná a výchovná témata, prosím, věnujte se dětem, ať se dokáží chovat a jednat jako praví skauti a jejich skautský slib jim vydrží až do dospělosti.Božena Behenská, Pačejov

Lampionový průvod v Pačejově 2009