Dáša Stichenwirthová

Další videa z vánočního zpívání koled naleznete v sekci "Videa"

Jaroslava Hromádková

Slavnostní zasedání k 70. výročí založení Junáka v Pačejově

    JUNÁK, středisko Jestřáb Pačejov a Klub přátel skautingu připravily "Slavnostní zasedání k 70.výročí založení Junáka v Pačejově. Zaplněný sál Kulturního domu v Pačejově byl v sobotním podvečeru 25.dubna svědkem bilancování sedmdesátileté historie pačejovského skautingu. Pozvání přijala i řada významných osobností, které psaly historii skautingu v našem okrese i kraji. Hlavní projev přednesl bratr Miroslav Žitník - Slavík, vůdce střediska. S kulturním programem vystoupil pěvecký sbor ze Základní školy Pačejov vedený Marií Hlůžkovou - Majkou. Součástí oslavy bylo i předání vyznamenání a ocenění zasloužilým skautům. Po oficielní části, kterou s precizností sobě vlastní režíroval bratr Jan Vavřička - Tom, následovalo občerstvení a společenský večer. Celá akce se setkala s velkým zájmem veřejnosti a nesla se v přátelské atmosféře, což je více než patrné z přiložených fotek.

 Tomáš Cihlář

www.sumavanet.cz/pacejov/ufoto.asp?copper=43&navrat=yes

Fotoreportáž z oslav 70. výročí osvobození v Pačejově nádraží

    Na přípravách oslav se organizačně podílelo i naše středisko. V odkazu níže naleznete i několik fotek z akce od Mgr. Tomáše Cihláře.

www.sumavanet.cz/pacejov/ufoto.asp?copper=47&navrat=yes

Oslavy 70.výročí osvobození v Pačejově a odhalení pamětní desky Zdeňku Hanušovi

    V neděli 3.5. se v Pačejově pod záštitou místního obecního úřadu uskutečnily oslavy 70. výročí osvobození a ukončení II.světové války, spojené s odhalením pamětní desky pačejovskému rodákovi F/Lt. Zdeňku Hanušovi DFC, příslušníku RAF. Celé odpoledne rámovala řada průvodních akcí - například vystoupení kapely Švitorka, příjezd "Kolony vítězství" - "Přátelé 4. brigády Prácheňsko" ve vojenských historických vozidlech a dobových uniformách nebo výstava mapující život Zdeňka Hanuše. Slavnost byla zahájena státní hymnou ČR a zúčastnila se jí celá řada významných hostů, např. poslanec Parlamentu ČR Mgr. Igor Jakubčík, předseda ústředního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu plk.v.v. Ing Jaroslav Vodička, delegace Svazu letců ČR vedená p. Jaromírem Kopačkou či předseda Leteckého historického klubu Plzeň p. Václav Toman. V úvodu vystoupil starosta obce Ing. Jan Vavřička, hlavní referát o životě Zdeňka Hanuše přednesla kronikářka obce paní Božena Behenská. Poté ředitel školy p. Josef Hromádka a starosta p. Jan Vavřička společně odhalili pamětní desku umístěnou na budově pačejovské školy, kterou Zdeněk Hanuš navštěvoval. Za zvuku vojenské večerky v podání trubače Lukáše Bělocha hosté uctili památku Zdeňka Hanuše položením věnců a květin. V těchto chvílích se nad hlavami účastníků objevil letoun, který několika přelety uzavřel oficiální část oslav. Ty následně pokračovaly v Pačejově nádraží, kam kolona vítězství přejela. O tom, že se pačejovské nedělní oslavy vydařily, svědčí i přiložené fotografie.

Tomáš Cihlář

 

    www.sumavanet.cz/pacejov/ufoto.asp?copper=46&navrat=yes

Ahoj všem,

rád bych vás informoval, že Krajská rada Junáka vydala knihu - viz obr.- a jsou v ní také fotky a odkazy o naší činnosti, která jsem za tím účelem poskytl.

K dostání je ve vybraných prodejnách za 299,- Kč nebo skautskou cestou , to je o něco levnější.

Hezký den přeje Honza

Středisková rada

Středisková rada dne 4.2.2012 rozhodla o založení klubu přátel skautingu

Jedná se o neformální sdružení osob, kteří sdílí ideologii skautingu a zároveň usilují o výchovu mladé generace ve stejném duchu. Vítáni v klubu jsou všichni, kdo se chtějí podílet na rozvoji skautingu a aktivně pomáhat na klubových akcích.

Dalším cílem je sjednotit všechny skauty kteří prošli střediskem Jestřáb Pačejov a vytvořit tak databázi členů.

V případě, že máte zájem stát se členy střediskového klubu, je možno kontaktovat vůdce střediska Miroslava Žitníka na e-mailové adrese M.zitnik@seznam.cz nebo nás kontaktujte prostřednictvím sociální sítě Facebook.

 

Střediskový pokřik


„Leť jestřábe dál a výš,

k junáckým leť vatrám,

chránit že chcem rodnou zem,

od Šumavy k Tatrám !“